Category Archives: Ledning

Låt den externa kommunikationen påverka din organisations beslut

De nya digitala medierna ger helt nya möjligheter till kommunikation. Men många organisationer fortsätter använda dem som traditionella kanaler för att informera. James E. Grunig, vid University of Maryland, förtydligar i sin essä ”Paradigms of global public relations in an age of digitalisation” (2009) hur mediernas status kan uppgraderas och till och med tillåtas påverka organisationers beslutsmekanismer.

En stor andel av världens befolkning har nu tillgång till och använder digitala medier. Utvecklingen i tredje världens länder går åt samma håll. En konsekvens är att varken de som hanterar PR eller journalister i de traditionella medierna, kan kontrollera informationsflödet. Continue reading