Category Archives: Samhälle

Öka effektiviteten i utvecklingen av digitala tjänster?

McKinsey Sweden presenterade i sin rapport  ”Growth and renewal in the Swedish economy” för ett par år sedan, förslag på hur den svenska ekonomin ska kunna vitaliseras. Ökad produktivitet i en av världens största offentliga sektor är en av de stora utmaningarna vi står inför. McKinsey ger några intressanta förslag på hur.

  • Förbättra styrningen av tjänsteleverantörerna inom den offentliga sektorn. Öka trycket på förbättringar genom mer ambitiösa mål och ökad transparens, till exempel med årliga nationella jämförelser av produktivitet och kvalitet. För såväl enskilda myndigheter som kommuner och länsstyrelser.

Continue reading

The Road to the War Against Terrorism

the_road_to_guantanamoEn del filmer lyckas med konststycket att få en förbannad, knyta näven i fickan och indignerat, mellan sammanbitna tänder mumla ”Idioter!”. Michael Moores ”Bowling for Columbine” är en av dem där fakta och förhållanden staplas på varandra och tydligt visar att något är alldeles åt helvete. I det fallet det enkla förhållandet att tillgång på vapen får förödande och tragiska konsekvenser. Dramadokumentären ”The Road to Guantanamo” fungerar på samma sätt.

Continue reading

Charles Bronson – ett stycke brittisk marknadsföring

Levnadsödet Michael Peterson, också känd som ”Charles Bronson”, kanske är intressant. En man som levt större delen av sitt liv, över 30 år, i drygt 120 olika brittiska fängelser. Ständigt inspärrad, långa perioder i isoleringscell. Hans brott: extremt våldsam mot alla människor i sin närhet. Hans affärsidé: extremt våldsam mot alla människor i sin närhet.

Continue reading