Category Archives: Det var då

Tack Christian

Först nu får jag reda på att Christian Falk nyligen lämnat oss. Nej, jag har inte lyssnat på hans sommarprogram än. Men jag har ett skönt minne av honom från Stockholm, närmare bestämt en källarbar på Malmskillnadsgatan i samma hus som jag bodde en tid.

Vi var några kompisar som strandade i den tomma barlokalen en tidig vardagskväll. Varför vi hamnade just där vet jag inte, jag hade aldrig varit där tidigare och inte senare heller. Planen för kvällen var från början att lyssna på någon uppläsning av Stig Larsson på Kulturhuset. Continue reading

Syrebristen i de svenska haven

För de som vistas och färdas i de svenska havsområdena finns det naturligtvis en välgrundad oro för tillståndet för havsmiljön. Särskilt om man på nära håll tvingats bevittna den algblomning som numer är praktiskt taget årligt återkommande, och som aldrig kunde observeras för några decennier sedan. Naturvårdsverket och Havsmiljöinstitutet presenterade 2009 rapporten ”Havet: Om miljötillstånd i svenska havsområden”.

Gotlands ostkust i slutet av 1980-talet, svart-vitt foto.Inledningsvis finns en pedagogisk och bra sammanfattning för tillståndet i de svenska haven. T.ex. kan man för Norra egentliga Östersjön läsa att stora saltvatteninbrott som behövs för att syresätta de områden där det är riktigt djupt, inträffar allt mer sällan. Vilket i sin tur skapar syrebrist. Koppling till Öresundsbron?

Continue reading

Gifter och skräp som vi lämnar efter oss i vattnet

Naturvårdsverkets rapport ”Effekter av miljögifter på däggdjur, fåglar och fiskar i akvatiska miljöer” från 2008 sammanfattar kunskapsläget om gifteffekter på bland annat fisk och fågel i vattenmiljöer. Inledningsvis konstaterar författarna det på sedvanligt vetenskapligt försiktigt sätt att det är svårt att koppla ihop effekter på olika djurarters populationer med påverkan från miljögifter. Vad man däremot kan mäta är det giftiga avfall som hamnar i vattnen runt omkring oss till följd av mänsklig aktivitet.

I och för sig har attityden till vad som är brukligt när det gäller att släppa ut skit i naturen förändrats de senaste decennierna. Från att det är okej att släppa ut vad som helst även om effekterna märks, till att det faktiskt inte går att fortsätta släppa ut även efter det att effekterna upptäckts. Continue reading

Svartvita minnen

Omslaget till Svartvita bilder.

Omslaget till Svartvita bilder, effektfullt slitet med syragröna fläckar som frätit ner det gamla fotot. Antagligen oavsiktligt...

Sverige är ett land vars invånare helt nyligen tog klivet upp ur jordbrukets leråkrar, lämnade dynghögen ryggen och lät maskinerna ta över hanteringen av de råmande korna. Flyttlasspolitiken, det vill säga att politikerna uppmuntrade ”arbetskraften” att lämna landsbygden och flytta in till städerna där jobben fanns, gjorde sitt genombrott på 1960-talet.
Continue reading

Granne med ett pappersbruk

Mamma är född i Smedjebacken i Dalarna och pappa i Hörby i Skåne. Själv bor jag och min familj i Linköping och det är väl nästan exakt mitt emellan, möjligen lite längre österut. Fast jag tillbringade mina första tolv levnadsår i Roslagen. Roslagen ja…  förknippar själv namnet med krumma, vindpinade tallar, klippor ut mot Ålands hav och det Albert Engström kallade för ”linjen”, alltså horisonten.  Och så det där väldigt speciella, klara, nästan kalla ljuset.

Continue reading

Upp till kamp

Såg sista avsnittet av ”Upp till kamp” igår – lyckades aldrig pricka in när serien visades de två första gångerna. Ingen klockren produktion, uppenbart att Birro & co fick för mycket resurser, typ ”lovande, unge filmmakare – vi ger honom ordentligt med spons kan bli hur bra som helst”.

Rätt spretigt med andra ord och lite märklig kombination av socialrealism och osannolika händelser. Men förvånansvärt ofta glimmar det till.

Continue reading