Category Archives: 1980-talet

Gifter och skräp som vi lämnar efter oss i vattnet

Naturvårdsverkets rapport ”Effekter av miljögifter på däggdjur, fåglar och fiskar i akvatiska miljöer” från 2008 sammanfattar kunskapsläget om gifteffekter på bland annat fisk och fågel i vattenmiljöer. Inledningsvis konstaterar författarna det på sedvanligt vetenskapligt försiktigt sätt att det är svårt att koppla ihop effekter på olika djurarters populationer med påverkan från miljögifter. Vad man däremot kan mäta är det giftiga avfall som hamnar i vattnen runt omkring oss till följd av mänsklig aktivitet.

I och för sig har attityden till vad som är brukligt när det gäller att släppa ut skit i naturen förändrats de senaste decennierna. Från att det är okej att släppa ut vad som helst även om effekterna märks, till att det faktiskt inte går att fortsätta släppa ut även efter det att effekterna upptäckts. Continue reading

Svartvita minnen

Omslaget till Svartvita bilder.

Omslaget till Svartvita bilder, effektfullt slitet med syragröna fläckar som frätit ner det gamla fotot. Antagligen oavsiktligt...

Sverige är ett land vars invånare helt nyligen tog klivet upp ur jordbrukets leråkrar, lämnade dynghögen ryggen och lät maskinerna ta över hanteringen av de råmande korna. Flyttlasspolitiken, det vill säga att politikerna uppmuntrade ”arbetskraften” att lämna landsbygden och flytta in till städerna där jobben fanns, gjorde sitt genombrott på 1960-talet.
Continue reading