Svartvita minnen

Omslaget till Svartvita bilder.

Omslaget till Svartvita bilder, effektfullt slitet med syragröna fläckar som frätit ner det gamla fotot. Antagligen oavsiktligt...

Sverige är ett land vars invånare helt nyligen tog klivet upp ur jordbrukets leråkrar, lämnade dynghögen ryggen och lät maskinerna ta över hanteringen av de råmande korna. Flyttlasspolitiken, det vill säga att politikerna uppmuntrade ”arbetskraften” att lämna landsbygden och flytta in till städerna där jobben fanns, gjorde sitt genombrott på 1960-talet.
Continue reading