Gin fizz – kalla fingrar

En riktig gin fizz ska skakas i ca två minuter. Testa det, gärna med en nyligen ursköljd, inte helt torr shaker. Varning för milda förfrysningsskador!

Och inte nog med det. Det slarvigt lämnade sköljvattnet på shakerns utsida gör att dina fingrar dessutom fryser fast. Rätt obehaglig procedur för att få i ordning lite dricka. Och då har du ändå antagligen glömt kyla glaset på förhand. Continue reading

Syrebristen i de svenska haven

För de som vistas och färdas i de svenska havsområdena finns det naturligtvis en välgrundad oro för tillståndet för havsmiljön. Särskilt om man på nära håll tvingats bevittna den algblomning som numer är praktiskt taget årligt återkommande, och som aldrig kunde observeras för några decennier sedan. Naturvårdsverket och Havsmiljöinstitutet presenterade 2009 rapporten ”Havet: Om miljötillstånd i svenska havsområden”.

Gotlands ostkust i slutet av 1980-talet, svart-vitt foto.Inledningsvis finns en pedagogisk och bra sammanfattning för tillståndet i de svenska haven. T.ex. kan man för Norra egentliga Östersjön läsa att stora saltvatteninbrott som behövs för att syresätta de områden där det är riktigt djupt, inträffar allt mer sällan. Vilket i sin tur skapar syrebrist. Koppling till Öresundsbron?

Continue reading

Låt den externa kommunikationen påverka din organisations beslut

De nya digitala medierna ger helt nya möjligheter till kommunikation. Men många organisationer fortsätter använda dem som traditionella kanaler för att informera. James E. Grunig, vid University of Maryland, förtydligar i sin essä ”Paradigms of global public relations in an age of digitalisation” (2009) hur mediernas status kan uppgraderas och till och med tillåtas påverka organisationers beslutsmekanismer.

En stor andel av världens befolkning har nu tillgång till och använder digitala medier. Utvecklingen i tredje världens länder går åt samma håll. En konsekvens är att varken de som hanterar PR eller journalister i de traditionella medierna, kan kontrollera informationsflödet. Continue reading

Gifter och skräp som vi lämnar efter oss i vattnet

Naturvårdsverkets rapport ”Effekter av miljögifter på däggdjur, fåglar och fiskar i akvatiska miljöer” från 2008 sammanfattar kunskapsläget om gifteffekter på bland annat fisk och fågel i vattenmiljöer. Inledningsvis konstaterar författarna det på sedvanligt vetenskapligt försiktigt sätt att det är svårt att koppla ihop effekter på olika djurarters populationer med påverkan från miljögifter. Vad man däremot kan mäta är det giftiga avfall som hamnar i vattnen runt omkring oss till följd av mänsklig aktivitet.

I och för sig har attityden till vad som är brukligt när det gäller att släppa ut skit i naturen förändrats de senaste decennierna. Från att det är okej att släppa ut vad som helst även om effekterna märks, till att det faktiskt inte går att fortsätta släppa ut även efter det att effekterna upptäckts. Continue reading