Välja webbpubliceringsverktyg… gräv djupt!

I de flesta webbprojekt kommer man förr, eller hellre senare, till frågan om vilket verktyg man ska välja för att publicera innehåll på sin nya, fina webbplats. Hur kan det på bästa sätt svara upp mot behoven och de givna förutsättningarna? Kanske väljer man till och med att borra djupare i frågan och låter ta fram någon form av konsekvensanalys. Det är alltid bra att stanna upp och fråga sig vad och varför. Men mitt råd är: Våga gräv djupt!

Continue reading