Öka effektiviteten i utvecklingen av digitala tjänster?

McKinsey Sweden presenterade i sin rapport  ”Growth and renewal in the Swedish economy” för ett par år sedan, förslag på hur den svenska ekonomin ska kunna vitaliseras. Ökad produktivitet i en av världens största offentliga sektor är en av de stora utmaningarna vi står inför. McKinsey ger några intressanta förslag på hur.

  • Förbättra styrningen av tjänsteleverantörerna inom den offentliga sektorn. Öka trycket på förbättringar genom mer ambitiösa mål och ökad transparens, till exempel med årliga nationella jämförelser av produktivitet och kvalitet. För såväl enskilda myndigheter som kommuner och länsstyrelser.

Continue reading