Välja webbpubliceringsverktyg… gräv djupt!

I de flesta webbprojekt kommer man förr, eller hellre senare, till frågan om vilket verktyg man ska välja för att publicera innehåll på sin nya, fina webbplats. Hur kan det på bästa sätt svara upp mot behoven och de givna förutsättningarna? Kanske väljer man till och med att borra djupare i frågan och låter ta fram någon form av konsekvensanalys. Det är alltid bra att stanna upp och fråga sig vad och varför. Men mitt råd är: Våga gräv djupt!

Jag tror att det kan vara en poäng att vidga perspektivet och se till verksamhetsnytta i fler aspekter än enbart publicera på webb. Och att börja med att reflektera mellan skillnaden på ett CMS och ett webbpubliceringsverktyg, även om det sistnämnda oftast är en delfunktion av det förstnämnda. Det finns alltid en kontext som är väl värd att fundera på.

Om man bara vill fokusera på hur själva publiceringen på webb kan göras bäst i olika situationer, så ska man avgränsa sig till själva webbpubliceringsverktyget. Om man vill fundera på hur publicering på webb på bästa sätt kan matchas mot hantering av dokument, göra innehåll tillgängligt mobilt, koppla ihop innehåll med samarbetsytor etc, då ska man tänka i banor av CMS. Sharepoint är ett klassiskt exempel i sammanhanget. Ett system som erbjuder kraftfullt stöd för dokumenthantering, uppmärkning av innehåll och samarbete men som inte är lika starkt när det kommer till själva publiceringen och t.ex. möjligheterna att trycka ut ett tillgänglighetsanpassat innehåll. Framförallt ställer Sharepoint stora krav på know how och det räcker sällan med externt konsultstöd. Det handlar inte bara om kunnande om systemet i sig utan också vilka förutsättningar som krävs för att en tillämpning ska kunna räknas hem fullt ut; organisationens strategi för samarbete, kunskapsdelning, taxonomi etc.

Mer om komplexiteten i Sharepoint och vilken svårtyglda hydra det kan vara i What’s Wrong with SharePoint?: Third-Party SharePoint Developers Weigh In.

Eller för att formulera det annorlunda: Man kan ju alltid börja med att fundera på vilket verktyg som fungerar bäst för att åstadkomma det man vill. Skruvmejsel, såg eller hammare? Eller så vidgar man perspektivet och funderar på hur det specifika verktyget tillsammans med de andra bäst kan kombineras för att skapa en så bra verktygslåda som möjligt. Och ställer till och med krav på de som har pengarna till att köpa verktygslådan för att de ska kunna motivera nyttan med den. Bygga hus, bil eller båt? Ok, båt; varför då? Jaha, för att fiska. Japp, jag syftar på verksamhetsnytta och strategier för att uppnå verksamhetsmål.

Det är precis där alla webbprojekt och förstudier kring publiceringsverktyg bör ta sin början: Hur ser verksamhetens mål och strategierna för att nå dem ut? Hur kan det som webbprojektet ska leverera, inklusive CMS eller publiceringsverktyg, bäst matcha dem?

Om man inte kan få några vettiga svar på det handlar nästa fråga om man kan och vågar vara tillräckligt obekväm för att påpeka detta för uppdragsgivaren och rekommendera en låg profil för investeringarna till dess att de verksamhetsstrategiska frågetecknen är uträtade. Om ingen hjälper organisationen med det är risken överhängande att stora resurser plöjs ner i IT-projekt med låg vinsthemtagning! Kan låta som en självklarhet, men fortfarande är det få som vill och kan ifrågasätta stora IT-investeringar.